Warning: Undefined variable $default_menu_align in /data/9/8/982d4e9d-379d-4af2-b0a0-8b8c516ed227/mgcredit.cz/www/www/wp-content/themes/mesmerize-pro/pro/inc/header-options/navigation-options/nav-bar.php on line 1349

Audit

Ubezpečení o ekonomických informacích.

Naším posláním je poskytovat vysoce odbornou, profesionální , efektivní a bezpečnou službu , která našim klientům a především veřejnosti zajistí nezávislý výrok- ubezpečení o ověřovaných skutečnostech. Tato služba je založena na naprosto důvěrném, loajálním ale i nezávislém vztahu ke klientovi.

DŮSLEDNÁ ANALÝZA ČINNOSTÍ, PROCESŮ A SYSTÉMŮ FIRMY

Cílem této analýzy je identifikovat, ověřit a garantovat bezpečnost, správnost a věrohodnost jednotlivých ekonomicko-účetních oblastí účetní závěrky či jiných ekonomických skutečností klienta. Na tuto analýzu navazuje zpracování návrhů na zlepšení efektivnosti a využitelnosti těchto procesů pro firmu jak z hlediska využívání ekonomických dat, zpracování účetnictví, ochrany majetku či zvýšení efektivity činností společnosti především v ekonomických a účetních oblastech.

Audit společností veřejného zájmu

Již více jak 20 let provádíme audity společností veřejného zájmu (SVZ). Našimi klienty jsou finanční instituce- pojišťovny. Při auditech těchto společností především vycházíme s dlouhodobě nastavených procesů řízení kvality námi prováděných služeb.


Podrobnější informace ohledně auditů SVZ jsou obsahem výroční zprávy zpracované za příslušná období.

ZÁKLADNÍ HODNOTY, ZE KTERÝCH VYCHÁZÍME

Odbornost, spolehlivost, služba, profesionalita, nezávislost, efektivnost, důslednost, schopnost analyzovat a realizovat příslušná opatření.